Over educreatie

admin-ajax.phpori

Wat is Educreatie?

Wat is……is het begin
Wat gebeurt……is ontwikkelen en leren

In al die jaren heb ik vele ‘educreatieve’ ervaringen opgedaan. Zo heb ik geleerd, ben ervan overtuigd en is mijn visie:
– educating people is educreating human beings (mensen opvoeden en onderwijzen is educreating menselijke wezens)
– educreating humans is activating their potentials and possibilities (educreating mensen is het activeren van hun potentieel en mogelijkheden)
– educreating human potentials happens in an atmoshere of trust, esteem, respect and of course challenge (educreating menselijk potentieel gebeurt in een sfeer van vertrouwen, waardering, respect en natuurlijk uitdaging)
– educreating humans is focusing on motivating and inspiring to activate their potentials (educreating mensen is gericht op het motiveren en inspireren om hun potenties te activeren)
– humans beings want to grow and want to take responsibility for their own development (mensen willen groeien en willen graag verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling)
– give human beings a chance in educreative environments and let them grow and bloom to blossom (geef mensen een kans in educreatieve omgevingen en laat ze groeien en bloeien tot bloesem)
– if YOU educreating human beings, then THEY get the profit (als JIJ educreating menselijke wezens, dan krijgen ZIJ de winst)

Deze startpreambule geeft voorlopig de richting voor mij aan en in de komende tijd wordt in samenwerking met anderen dit verder ontwikkeld.

Vragen of opmerkingen? Altijd mogelijk via mail educreatie@me.com of bel 06-81911611